КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА ЛИЧЕН СЧЕТОВОДЕН КОНСУЛТАНТ

Услугата Личен Счетоводен Колсултант е нова иновативна услуга, която има за цел да изгради тясно сътрудничество между счетоводител и клиент. Отличаваме се от конкурентите ни с това, че при необходимост счетоводителят се ангажира да отиде на място и да участва в оперативките, организирани от клиента (при изразено желание). По този начин счетоводните услуги се предлагат като комбинация от аутсорсинг отдел и като личен счетоводен консултант.

Предимства при използване на Личен Счетоводен Консултант

Аутсорсинг отдел

Изцяло самостоятелен външен отдел, който ще се занимава с обработка на счетоводната документация. Дейността по счетоводно обслужване може да се раздели на две независими области – счетоводно отчитане и анализиране на фирмената дейност от една страна и от друга – трудово-правни отношения, заплати и други свързани дейности с наетия персонал на клиента.

Личен счетоводен консултант

При възникнали проблеми или казуси ние с готовност ще се отзовем с цел бързо разрешаване на казуса и вземане на адекватни мерки и решения. Целта ни е да се преодолее излишното губене на време при отделните административни процедури като се набляга изцяло на използването на електронни услуги (където това е възможно и налично като опция).

w

Участие в оперативки

С натрупания ни счетоводен и финансов опит през годините, ние бихме могли да бъдем полезни с ценни съвети и насоки при периодичните събрания на нашия клиент.

i

Лично вземане на събраната документация

За да се спести ценното време на мениджърския екип на клиента, нашата компания се ангажира да дойде на място, за да събере съответната счетоводна документация. При определени липсващи документи и пропуски се насочва клиентът какво трябва да направи, за да събере необходимата информация или да се изпълнят съответните изискуеми счетоводни/данъчни процедури.

За контакт с нас

За бърза и лесна заявка на услугата личен счетоводен асистент или за отправяне на запитване за счетоводно обслужване, можете да ползвате контактната форма.