Личен счетоводен консултант

Вашият личен счетоводен консултант може да изготви прогноза за бъдещ период от време, както и да изработи план за подобряване на финансовата стабилност и рентабилност на клиентската организация/фирма чрез предприемане на стратегически мерки по последователност, организираност, дисциплина и други мерки за растеж и развитие.
НАУЧИ ПОВЕЧЕЗАЯВИ СЕГА

Счетоводно обслужване – принципи и предимства

В съответствие с модерните тенденции, нашата компания предлага счетоводно обслужване като непрекъснат процес по водене на счетоводна отчетност и текущ финансов анализ. Принципите ни на работа изискват:

Z

НАДЕЖДНОСТ

постоянна връзка и комуникация с клиента, с оглед изграждане на доверие;

Z

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

изготвяне и подаване в срок на изискуемите съгласно закона платежни документи, справки и декларации; представителство пред трети лица във връзка с дадените правомощия.

Z

ОРГАНИЗИРАНОСТ

предприемане на навременни действия по събиране на данни и информация, документи, включително и на място и тяхната обработка;

Z

КОРЕКТНОСТ

извършване на месечно и годишно приключване в съответствие с националните и международни счетоводни стандарти;

Z

ДИСЦИПЛИНИРАНОСТ

своевременно извършване на счетоводни записвания; законосъобразно поддържане и организиране на счетоводната отчетност на клиента;

Z

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

опазване на фирмената тайна на клиента и съобразяване с неговите потребности и нужди;

ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ

E - счетоводство с квалифициран електронен подпис (КЕП)

Нашата компания има за цел да осигури директен контакт с клиента, да намали до минимум времето, което се отделя от мениджърския екип на клиента за счетоводен и финансов анализ. По този начин нашият клиент ще има възможност да се съсредоточи изцяло към своята сфера на дейност, а счетоводната отчетност и финансовото прогнозиране да остави в ръцете на професионалистите. Ние се стремим да използваме изцяло онлайн услугите, които ни предоставят отделните държавни и общински институции, така че да можем възможно най-бързо да се справим с конкретната ситуация и поставените ни задачи от клиента.

За контакт с нас

За бърза и лесна заявка на конкретна счетоводна услуга или за отправяне на запитване за счетоводно обслужване, можете да ползвате контактната форма.